Vadības konsultācijas

Unikāli, pārdomāti un piemēroti padomi un risinājumi biznesa izaugsmei

Pakalpojumi ikdienas aktualitātēm

Diagnostika

Veiksmīgs risinājums vienmēr sākas ar pienācīgu izpratni par esošo situāciju

Uzņēmuma/organizācijas vājo vietu identificēšana, riski un ietekme uz ilgtspējību
Uzņēmuma darbības jomas vai funkcijas izvērtēšana
Vispārējs situācijas novērtējums

Efektivitāte un sniegums

Veiksmīgs bizness ir atkarīgs ne tikai no tā ko mēs darām, bet arī kā mēs to darām

Sapulču vadīšana vai optimizācija
Darbinieka motivācija un sniegums
Biznesa procesu pilnveidošana
Problēmas risinājuma izstrāde un atbalsts ieviešanā
Moderācija (piem. ideju ģenerēšanai; konfliktsituāciju risināšanai; problēmu analīzei)
Mentors vadības vai nozīmīgas lomas darbiniekam

Pakalpojumi būtiskām pārmaiņām

Stratēģiskā vadība

Stratēģijas esense ir izvēlēties ko nedarīt /M.Porters/

Statēģijas izstrādes procesa vadīšana
Stratēģiskā vides analīze un alternatīvu izstrāde
Stratēģijas ieviešanas plāns
Stratēģijas pārskatīšana
Atbalsts stratēģijas īstenošanā

Pārmaiņas

Pastāvēs, kas pārvērtīsies /Rainis/

Metodoloģiskais atbalsts pārmaiņu īstenošanā
Pārmaiņu projektu pārraudzība
Struktūras izstrāde un ieviešanas atbalsts
Pārmaiņu plāns

Īpaši pakalpojumi

Padomdevējs

Esi pietiekami stiprs, lai pastāvētu viens, pietiekami gudrs, lai zinātu, kad nepieciešama palīdzība, un pietiekami drosmīgs, lai to lūgtu /Z.K.Abdelnour/

Padomdevējs uzņēmuma īpašniekam vai vadītājam par ikdienas izaicinājumiem, kā arī atbalsts lēmumu pieņemšanā

Zināšanu vadība

Investīcijas zināšanās vienmēr nes visaugstāko atdevi /B.Franklins/

Zināšanu vadības stāvokļa novērtējums uzņēmumā
Zināšanu vadības iniciatīvu izstrāde
Zināšanu vadības iniciatīvu/projektu uzraudzība un atbalsts

Unikāli

Katrs mūsu radītais risinājums vai padoms ir unikāls, jo tiek izstrādāts konkrētam klientam, ņemot vērā tā specifiku un īpašās vajadzības, bet tai pašā laikā ienesot idejas no citām nozarēm un teorētiskās bāzes.

Pārdomāti

Konsultācijas ir pārdomātas, jo vienmēr tiecamies ņemt vērā plašāku kontekstu, ne tikai konkrētās problemātikas jomu, tādejādi klients iegūst labāku izpratni par kopsakarībām un pareizu lēmumu pieņemšanai. 

Profesionāli

Profesionālisms izpaužās mūsu zināšanās, pieredzē, spējās un attieksmē, neatkarīgi no sniedzamā pakalpojuma veida un klienta. Mēs vienmēr tiecamies pēc izcilības savā darbībā un pastāvīgi pilveidojamies, radot lielāku pievienoto vērtību klientiem.

Kavitvana

Jānis Briedis

Jānim ir ievērojama pieredze konsultāciju un vadības jomā, strādājot ar Latvijas un ārzemju uzņēmumiem, valsts/pašvaldību institūcijām un izglītības iestādem. Lai realizētu savu redzējumu par konsultāciju sniegšanas pieeju, Jānis 2008. gadā nodibināja uzņēmumu SIA Kavitvana. Starp citu, vārds "kavitvana" sanskritā nozīmē "zināšanas" un tas pilnā mēra atbilst tam ko Jānis sniedz papildus problēmas risinājumam saviem klientiem. 

20

+

gadi konsultāciju pieredze

30

+

gadi profesionālā pieredze

Kontakti

Jānis Briedis

Tālrunis:
+371 29 108 449